Van scenario tot film

In het 5de jaar audio/video werken we nauw samen met de andere kunstvakken zoals fotografie, beeldende vorming en multimedia.

We starten het jaar met een herhaling van de audiovisuele technieken. Het gebruik van de digitale camera en het montageprogramma (Adobe Première) wordt opnieuw overlopen voor de instromers. Techniek is ons hulpmiddel, zeker niet ons doel.

In het 1ste semester werken we rond verhaal en scenario-opbouw van een fictiefilm. De leerlingen krijgen korte schrijfopdrachten die ze uitwerken in scenariovorm. Nadien wordt dit scenario verfilmd, gemonteerd en afgewerkt met muziek en klank. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de typografie van de titel en de eindgeneriek.

De leerlingen starten bij elke opdracht met enige theorie en het onderzoeken van bestaande artistieke voorbeelden. Het inhoudelijke en cinematografische wordt verder uitgediept.

De opdrachten zijn speelse toepassingen om de zin in het creatieve proces van het film maken te stimuleren.

Filmisch essay

In het 2de semester werken we rond documentaire en een persoonlijk filmisch essay. We onderzoeken het gebruik van geluid, muziek en soundscape in film en maken eigen geluidsopnames in de studio.

Het evalueren van praktijkopdrachten gaat niet alleen over het eindresultaat maar ook over het hele proces. In een tastbaar logboek wordt alle vooronderzoek, theorie, analyse, documentatie en reflectie bijgehouden. Het groeiproces bij het uitwerken van een idee wordt zichtbaar. Bij de praktijkexamens maken de leerlingen een extra productiedossier over hun werk.