Binnen de lessen audiovisuele vorming besteden we ruime aandacht aan de component multimedia.

Sinds de invoering van de computer zo’n vijftig jaar geleden, zijn de verschillende media naar elkaar toe gegroeid: boeken, audio, video, animatie… ze ontmoeten elkaar vandaag op de diverse digitale dragers: CD, DVD, internet en sociale media.

Hierbij ondergaan ze een verregaande invloed. Dat onderzoeken we door middel van het opzetten van kleine websites, kleine “programmeer-oefeningen” in Processing, werken met OpenSource software, Raspberry Pi of Isadora voor live video…

Ook andere (theoretische) onderwerpen komen aan bod zoals: het auteursrecht, de communicatie (netiquette), artificiële intelligentie, cyberspace, privacy, fake news…