5de jaar project fotografie

In het vijfde jaar fotografie werken we nauw samen met de andere kunstvakken. We beginnen het schooljaar met een korte herhaling van de essentiële leerstof die aan bod komt in de 2de graad. Dit frist alles op en geeft de mogelijke instromers een noodzakelijke spoedcursus om in het jaar mee te kunnen volgen.

Gedurende het schooljaar diepen we de inhoudelijke en technische kennis verder uit aan de hand van verschillende opdrachten.

Narratief

De nadruk in het 5de jaar ligt vooral op de ‘narratieve’ aspecten van fotografie. We werken dit uit in de vorm van projecten, fotoreeksen en fotografisch essay. We onderzoeken deze weg via portret tot architectuur. Dankzij de kruisbestuiving tussen de verschillende kunstvakken komen we tot een creatieve en zinvolle vertaling van jullie onderzoek en ideeën. Op verschillende toonmomenten zoeken we naar de ideale presentatievorm (boek, projectie, tentoonstelling) van jullie resultaten.

Het beoordelen van de opdrachten gaat niet enkel over de presentatie maar zeker ook over de weg naar jullie resultaat. Dit persoonlijk onderzoek aan de hand van gerichte documentatie, analyse en reflectie maakt dat we inzicht krijgen in jullie werkproces. Het logboek is een tastbaar document waar we deze informatie in terug vinden.