Beeldende vorming is een traditioneel vak in de opleiding van een kunsthumaniora, dat gebaseerd is op de beginselen van Bauhaus. Het rafelt de verschillende elementen van de beeldtaal uit elkaar.

Enkele voorbeelden uit die beeldtaal? Het gebruik van kleur – toon – compositie – ornamentenleer.

Het is een artistiek vak dat de verschillende elementen van de beeldtaal via toepassingen wil leren. Ons doel is dat de leerlingen de verschillende media leren kennen en gebruiken, zowel analoog als digitaal. Zodat zij  gebruik kunnen maken van meerdere oplossingen. Ook willen we dat zij deze elementen op een creatieve manier kunnen gebruiken.

Door deze toepassingen gaat er een wereld voor hen open, die leiden naar nieuwe benaderingen.

De aangeboden technieken gaan van het werken met een eenvoudig potlood tot het gebruik van diverse software-paketten.

Deze werkwijze dient voornamelijk om het onderzoek en de creativiteit te versterken. Het doel is dat leerlingen later verder kunnen bouwen op datgene wat ze verworven hebben.

Een belangrijke doelstelling is dat leerlingen meerdere denkpistes leren onderzoeken voor ze met een oplossing naar voor komen. We werken dikwijls over de verschillende artistieke en algemene vakken heen.