Individueel & groepswerk

In het zesde jaar werken we voor het deelvak audio/video projectmatig samen met alle kunstvakken.

Meer dan ooit wordt in het 6e jaar het medium video verder onderzocht in al zijn facetten: experimenteel, fictie, documentaire, persoonlijke bespiegelingen.

Enerzijds zijn er individuele oefening.

Anderzijds wordt een groepswerk opgezet waarbij de verschillende functies (scenario, storyboard, camerawerk, montage, geluid) door verschillende leerlingen ingevuld worden.

Audio

Audio is vandaag een belangrijk element in onze cultuur.

Voor een groot stuk is die component gebonden aan audiovisuele producties zoals videofilms of op een website. We concentreren ons dan ook op het opnemen en mixeren van een zo kwalitatief mogelijke klankband en het creëren van soundscapes die de beelden ondertsteunen.

Audio kan ook afzonderlijk behandeld kan worden: radio-interviews, luisterspelen en experimentele klankopnames (o.a. fieldrecording) behoren tot de mogelijke projecten die we in het 6e jaar uitvoeren.

GIP

In het 6e jaar is er tevens de GIP (geïntegreerde proef) waarbij de leerlingen een jaar lang werken aan een individueel creatief werk waarbij de keuze van het medium vrij is.

Zij laten hierbij zien waartoe ze zelfstandig in staat zijn. Veel geïntegreerde proeven vormen een soort springplank naar de studiekeuze voor het hoger onderwijs.