Projectmatig

In het zesde jaar fotografie werken we projectmatig samen met alle kunstvakken. De nadruk ligt op de integratie van leerstof uit de vorige jaren en hoe fotografie te gebruiken om je eigen stempel op het medium te leggen.

Je leert vanuit zelfbeschouwing en reflectie een persoonlijke visie te ontwikkelen. Het onderzoek naar de betekenis van beelden en coderen van boodschappen helpt je om zinvolle content te creëren. Je leert concepten ontwikkelen en deze uit te voeren via de verschillende kunstvakken. Opdrachten en leerstof bereiden je voor op de geïntegreerde proef en een bewuste studiekeuze in het hoger onderwijs.

Je kiest op welke manier en met welk medium je de verschillende projecten benaderd. Zoals steeds zijn het logboek en het gip-logboek belangrijke documenten waarin we je proces kunnen volgen en bijsturen.’